Jaarverslag 2015

Terugblik & vooruitblik

Directeur Jos Verhoeven beschouwt 2015 als een erg geslaagd jaar. “Het is een doorbraak te noemen dat het reguliere bedrijfsleven steeds vaker onze inzichten gebruikt om inclusiever te worden.” De beproefde mix van financiering, experiment en activisme zal ook in 2016 worden ingezet om bedrijven inclusiever te maken en banen te scheppen voor kwetsbare werkzoekenden. “Soms mislukt een experiment, maar daar worden we niet kopschuw van.”

Investeringen

3.860.000,00
2.605.065,00
4.000.000,00
3.183.971,00
4.000.000,00
1.744.888,25
3.000.000,00
2.572.049,00

Financieel

In 2015 was de fusie tussen Stichting Start (moederkapitaal) en Stichting Start Foundation (het uitvoerende bureau) een feit. Er resteert nu één stichting: Stichting Start Foundation. Dit betekent dat er met ingang van het jaarverslag over 2015 ook verslag wordt gedaan over het totale vermogen van de stichting.

Activiteiten

In 2015 werden 38 financieringen gedaan. Dit zijn financieringen in projecten en bedrijven die rechtstreeks bij ons aanklopten, én eigen initiatieven. In 2015 rolden we de nieuwe huisstijl verder uit. Daarnaast deelden we onze kennis over Social Impact Bonds via het 1ste Nationale Congres en het werkboekje Social impact bonds, van fenomeen naar praktijk. Ook konden onze stakeholders in 2015 via een onderzoek hun mening over Start Foundation ventileren.

210
Aantal downloads werkboekje
Social impact bonds, van fenomeen naar praktijk

Focus op impact

Start Foundation bekijkt altijd hoe zij de impact van haar activiteiten kan vergroten. Daarvoor gebruiken we een aantal standaard onderzoeksmethoden. Deze richten zich op de mate van inclusiviteit van bedrijven en de ontwikkeling van individuen naar werk.

Start met vragen

U staat centraal in dit jaarverslag. Want misschien bent u wel nieuwsgierig naar heel andere zaken dan die waarover wij zelf berichten. Daarom nodigen we u uit ons vragen te stellen. Dat mag over van alles zijn wat te maken heeft met onze organisatie en onze activiteiten. Wij plaatsen zowel vraag als antwoord binnen een week op deze website.

© Start Foundation 2016