jaarverslag 2013

Start met vragen

Vragen staat vrij

Elk jaar opnieuw vertellen we in het jaarverslag over onszelf, onze investeringen en activiteiten. We gaan ervan uit dat u, de lezer, dit ook allemaal wilt weten. Ook dit jaar draaien we de rollen om. Lees meer

Jos Verhoeven, directeur Start Foundation.

‘Als we boomstammen op de weg zien, proberen we die op te ruimen’

Van ‘zak met geld’ en ‘brievenbus met aanvragen’ voor leuke projecten naar onafhankelijk ‘innovatiecentrum’ inzake sociaal ondernemen en arbeidsmarktbeleid voor kwetsbare werkzoekenden. In kort bestek komt hier de omslag op neer die Start Foundation tegenwoordig kenmerkt. Oók in 2013.

Lees meer

Investeringen

3.000.000,00
2.950.193,00
4.000.000,00
2.646.363,00
4.000.000,00
3.163.453,00
3.860.000,00
2.605.065,00
4.000.000,00
3.183.971,00
Lees meer

Financieel

Het werkkapitaal van Start Foundation komt uit het vermogen dat de verkoop van Start Uitzendbureau aan USG (United Services Group) opleverde. Dat vermogen (ca. 100 mio. euro) wordt beheerd door de voormalig aandeelhouder van Start, Stichting Start. Stichting Start verschaft het benodigde werkkapitaal aan Start Foundation op basis van een jaarlijks in te dienen begroting.

Lees meer
2607
Totaal 2.607 downloads publieksversie Passie en Poen.

Activiteiten

Vanuit onze onafhankelijke positie blijven wij problemen signaleren en bestrijden. In 2013 was er nog steeds aandacht voor het Stoutfonds en startten we een nieuwe actie: Meldpunt AUTI-Weigerscholen. Met het rapport Passie en Poen brachten we de succes- en faalfactoren van Sociaal Ondernemen in kaart in samenwerking met het VSBfonds. In 2014 staan er belangrijke veranderingen voor communicatie op het programma.

Lees meer
Projectadviseurs,
incl. 1 ZZP (4,78)
Communicatie (3)
Directie en bedrijfsvoering,
incl. 1 ZZP (2,89)
Backoffice, incl. financiele administratie (2,83)
Secretariaat (1,56)

Organisatie

In 2013 verwelkomden we drie nieuwe medewerkers. Op 31 december 2013 telde Start Foundation 13,2 formatieplaatsen en waren er vijftien medewerkers in dienst. Daarnaast werkten er twee zzp'ers. Vijf medewerkers waren werkloos bij indiensttreding. Vijf medewerkers hebben een chronische aandoening c.q. arbeidshandicap.

Lees meer

Vragen

Ook voor het jaarverslag 2013 draaien we de rollen om. U staat centraal in dit jaarverslag. Want misschien bent u wel nieuwsgierig naar heel andere zaken dan die waarover wij zelf berichten. Daarom nodigen we u uit ons vragen te stellen. Dat mag over van alles zijn wat te maken heeft met onze organisatie en onze activiteiten. Wij plaatsen zowel vraag als antwoord binnen een week op deze website.

Lees meer

© Start Foundation 2014