jaarverslag 2012

Start met vragen

Vragen staat vrij

Elk jaar opnieuw vertellen we in het jaarverslag over onszelf, onze investeringen en activiteiten. We gaan ervan uit dat u, de lezer, dit ook allemaal wilt weten. Dit jaar draaien we de rollen om. Lees meer

Jos Verhoeven, directeur Start Foundation.

Eigenzinnig om innovatief te kunnen zijn

Twee jaar terug gooide Start Foundation het deels over een andere boeg. De jarenlange investeringsstrategie om kwetsbare werkzoekenden via bemiddeling, extra scholing en begeleiding aan een baan te helpen, sorteerde niet genoeg effect. De maatschappelijk investeerder uit Eindhoven probeert sindsdien werkgevers te verleiden meer aan sociaal ondernemen te doen.

Lees meer

Investeringen

2.750.000,00
1.772.789,00
3.000.000,00
2.950.193,00
4.000.000,00
2.646.363,00
4.000.000,00
3.163.453,00
3.860.000,00
2.605.065,00
Lees meer

Financieel

Het werkkapitaal van Start Foundation komt uit het vermogen dat de verkoop van Start Uitzendbureau aan USG (United Services Group) opleverde. Dat vermogen (ca. 100 mio. euro) wordt beheerd door de voormalig aandeelhouder van Start, Stichting Start. Stichting Start verschaft het benodigde werkkapitaal aan Start Foundation op basis van een jaarlijks in te dienen begroting.

Lees meer
4152
4.152 Volgers op twitter in 2011, naar 8.998 in 2012.

Activiteiten

In 2012 was het tien jaar geleden dat Start Uitzendorganisatie werd verkocht aan USG People (Start People). Start Foundation ontving een deel van het verkoopkapitaal om het 'Start-ideaal' levend te houden. Reden genoeg om al die oud-Starters bijeen te roepen en te laten zien wat er is gedaan met 'hun' geld.

Lees meer
projectadviseurs (2,9)
ZZP (1,6)
communicatie
(3)
secretariaat
(1,8)
directie (1)
bedrijfs-
voering
(0,9)
financieel
analist
(0,6)
financiele
administratie (0,4)

Organisatie

In 2012 namen we afscheid van twee medewerkers en verwelkomden we twee nieuwe medewerkers. Eind 2012 stond er nog een vacature voor bedrijfsadviseur open. Op 31 december 2012 telde Start Foundation 10,6 formatieplaatsen en waren er twaalf medewerkers in dienst. Daarnaast werkten er twee zzp'ers (1,6fte).

Lees meer

Vragen

Dit jaar draaien we de rollen om. U staat centraal in dit jaarverslag. Want misschien bent u wel nieuwsgierig naar heel andere zaken dan die waarover wij zelf berichten. Daarom nodigen we u uit ons vragen te stellen. Dat mag over van alles zijn wat te maken heeft met onze organisatie en onze activiteiten. Wij plaatsen zowel vraag als antwoord binnen een week op deze website.

Lees meer

© Start Foundation 2013